Certificering

Certificeringstoetsen voor taalanalisten bestaan nog niet en zijn momenteel niet in verdere ontwikkeling. 

Met de steun van CETRA ontwikkelden de medewerkers van Taalbrug wel een prototype certificeringstoets voor Turks. De ontwikkeling was een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en de onderzoeksgroep Vertaaltechnologie van KU Leuven, in samenwerking met experten uit de faculteit Geneeskunde van KU Leuven en uit de Akdeniz Universiteit Antalya.

In samenwerking met de onderzoeksgroep Vertaaltechnologie van KU Leuven werden certificeringstoetsen voor Frans en Berbers voorbereid. 

Heb je vragen over het certificeringstraject? Contacteer ons via info@taalbrug.be